Loonadministratie

Heeft u personeel in dienst of bent u directeur-­groot­aandeel­houder? De loon­administratie kan voor u worden verzorgd.
De loonadministratie wordt uitbesteed aan een salaris­administrateur, maar de communicatie loopt via Accend.