Rapportages

Met behulp van de gevoerde administratie en de door u aangeleverde gegevens zal jaarlijks de jaarrekening met bijbehorende documenten worden opgemaakt.

Voor een besloten vennootschap betekent dit bijvoorbeeld dat ook de publicatiestukken zullen worden verzorgd. De jaarrekening voldoet aan de wettelijke voorschriften. De resultaten en financiële positie zullen worden geanalyseerd en met u worden besproken.

Om tussentijds inzicht te houden kunt u behalve het raadplegen van de (online)administratie ook tussentijdse cijfers op laten maken, bijvoorbeeld maand- of kwartaalcijfers.